Mon Chéri Cruises

Ưu Đãi Đặt trước – Giá giảm (EARLY BIRD OFFER)

 

Đặt trước – Giá giảm – Ngại gì không đặt??? *Early Bird: Áp dụng giảm 5% giá phòng đối với những đơn đặt phòng đặt trước tối thiểu 30 ngày kể từ ngày khỏi hành.

Thời gian:

Khởi hành:Hằng ngày

Du thuyền:Mon Chéri Cruises

Giá từ:

Tổng quan

Đặt trước – Giá giảm – Ngại gì không đặt???

*Early Bird: Áp dụng giảm 5% giá phòng đối với những đơn đặt phòng đặt trước tối thiểu 30 ngày kể từ ngày khỏi hành.

Bao gồm / Không bao gồm

Hành trình khác

Gọi ngay Whatsapp Viber Email
.
.
.
.