Ưu Đãi Đặt trước – Giá giảm (EARLY BIRD OFFER)

Đặt trước – Giá giảm – Ngại gì không đặt???

*Early Bird: Áp dụng giảm 5% giá phòng đối với những đơn đặt phòng đặt trước tối thiểu 30 ngày kể từ ngày khỏi hành.

Online Support

Hotline : +84 98 4749958

info@monchericruises.com

( Free text messenger via Whatsapp and Viber )

Activities on board
Đi thuyền tre
Nấu ăn trên du thuyền Mon Chéri
Chèo thuyền kayak Du thuyền Mon Chéri
Ăn uống trên du thuyền Mon Cheri

Other Travel