Chưa tăng giá dịch vụ qua các cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Hạ Long từ ngày 1/4

  • Home
  • Chưa tăng giá dịch vụ qua các cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Hạ Long từ ngày 1/4
Chưa tăng giá dịch vụ qua các cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Hạ Long từ ngày 1/4

Chưa tăng giá dịch vụ qua các cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Hạ Long từ ngày 1/4


Trước việc Công ty Cổ phần cảng khách quốc tế Tuần Châu, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long đề xuất điều chỉnh tăng giá dịch vụ qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từ ngày 1/4/2024, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 18/3, Sở Giao thông – Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Du lịch, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan gồm Chi hội Tàu du lịch Hạ Long và đại diện các doanh nghiệp này.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp, ngày 20/3, Sở Giao thông – Vận tải ban hành văn bản số 1348/SGTVT-KHTC ngày 20/3/2024 đề nghị Công ty Cổ phần cảng khách quốc tế Tuần Châu, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long tạm dừng điều chỉnh giá dịch vụ qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từ ngày 1/4/2024.

Đồng thời, Công ty Cổ phần cảng khách quốc tế Tuần Châu, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long sớm tổ chức họp bàn, thống nhất với Chi hội Tàu du lịch Hạ Long và các đơn vị liên quan, làm cơ sở để xây dựng lại phương án thu phí dịch vụ qua cảng tàu khách và hồ sơ kê khai giá trên nguyên tắc việc điều chỉnh mức thu phải có nguyên nhân, căn cứ rõ ràng, cụ thể và có lộ trình điều chỉnh phù hợp, tránh tác động tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

Hồ sơ kê khai giá gửi về Sở Giao thông – Vận tải trước ngày 25/3/2024.

Nguyễn Thơm

Du thuyền 5 sao Hạ Long