Hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

  • Home
  • Hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch
Hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

Hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch


Ngày 10/9, tại TP Hạ Long, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch với 2 nội dung: Công tác thống kê du lịch và Công tác chuyển đổi số lĩnh vực du lịch, trong đó trọng tâm là “Phổ biến nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch”.

Lãnh đạo Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác thống kê, chuyển đổi số của các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh được phổ biến nội dung và hướng dẫn triển khai nội dung các thông tư: Thông tư số 11/2021 ngày 6/10/2021 “Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hoá, thể thao và du lịch”; Thông tư số 18/2021 ngày 31/12/2021 “Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch và Thông tư số 16/2022, ngày 22/12/2022 “Quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

Các đại biểu đưởng phổ biến và hướng dẫn thực hiện các thông tư mới trong thống kê du lịch.
Các đại biểu được phổ biến và hướng dẫn thực hiện các thông tư mới trong thống kê du lịch.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác thông kê du lịch đảm bảo theo đúng các quy định, khai thác tốt các thông tin thống kê này trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch cũng như quản trị doanh nghiệp du lịch; góp phần hình thành hệ sinh thái thông minh trong ngành du lịch, kết nối các chủ thể trong ngành gồm: khách du lịch, nhà cung cấp dịch vụ, điểm đến và cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Mai Linh

Du thuyền 5 sao Hạ Long