Ngắm đồng lúa chín vàng, ‘thẳng cánh cò bay’ vào mùa gặt

  • Home
  • Ngắm đồng lúa chín vàng, ‘thẳng cánh cò bay’ vào mùa gặt