Phát huy giá trị ngoại hạng Vịnh Hạ Long

  • Home
  • Phát huy giá trị ngoại hạng Vịnh Hạ Long
Phát huy giá trị ngoại hạng Vịnh Hạ Long

Phát huy giá trị ngoại hạng Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long (VHL) được UNESCO ghi vào Danh mục di sản của nhân loại bởi những giá trị nổi bật toàn cầu về cảnh quan thiên nhiên, địa chất, địa mạo; là Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Thời gian qua Quảng Ninh đã đề cao trách nhiệm, có nhiều giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ Di sản VHL.Du thuyền 5 sao Hạ Long