Số hóa bản đồ du lịch Việt Nam

  • Home
  • Số hóa bản đồ du lịch Việt Nam
Số hóa bản đồ du lịch Việt Nam

Số hóa bản đồ du lịch Việt Nam


Bản đồ số quốc gia về du lịch, trong đó thể hiện toàn bộ tài nguyên về du lịch, điểm du lịch, dịch vụ để du khách có thể truy cập, các nhà điều hành dịch vụ du lịch kết nối thông tin, tăng hiệu quả kết nối, dự báo.

Du khách xem những tư liệu tại bảo tàng thông minh, lưu giữ những câu chuyện lịch sử về quá trình hoạt động cũng như những kỷ vật của lực lượng Biệt động Sài Gòn tại số 145 Trần Quang Khải, quận 1 – Ảnh: Q.Đ.

Đề xuất này được các doanh nghiệp quan tâm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, chủ tịch Vietravel Holdings, cho rằng bản đồ du lịch số rất ý nghĩa đối với du lịch Việt Nam trong việc tăng sức cạnh tranh, chào bán giá tour tốt.

Thái Lan làm rất tốt khi các hệ thống du lịch được kết nối thành chuỗi từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, dịch vụ và tất cả cùng chia nhau lợi nhuận, tạo giá tour ổn định, hợp lý.

Tại cuộc họp về tìm các giải pháp cho du lịch mới đây, ông Nguyễn Huy Dũng, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng gợi ý về một bản đồ số du lịch dành cho du khách vì hành trình du lịch bắt đầu bằng việc tìm kiếm thông tin.

“Trong ngắn hạn, cần có một website quốc gia và một ứng dụng quốc gia chuyên nghiệp. Công nghệ chỉ là điều kiện cần và dễ giải quyết; còn dữ liệu, nội dung và những thứ khác thuộc về nghiệp vụ du lịch mới tạo nên điều kiện đủ”, ông Huy Dũng nói.

Tuy nhiên, các website này không thay thế cổng thông tin du lịch của các địa phương mà liên kết các ứng dụng khác, làm sao cung cấp nhiều thông tin nhất cho du khách dựa trên sự tham gia, đóng góp của các cá nhân, tổ chức.

Việc hình thành các nền tảng số du lịch ở tầm quốc gia, theo ông Huy Dũng, còn tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, khách hàng với điểm đến, nhất là hỗ trợ khách du lịch tiếp cận thông tin, tránh tình trạng bị nhiễu loạn.

Du thuyền 5 sao Hạ Long