186 chương trình, sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2024

  • Home
  • 186 chương trình, sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2024
186 chương trình, sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2024

186 chương trình, sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2024
Năm 2024, ngành Du lịch phấn đấu thu hút ít nhất 17 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Ninh, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức 186 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Du thuyền 5 sao Hạ Long