Công bố nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

  • Home
  • Công bố nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
Công bố nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Công bố nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam


Ngày 28/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, trao Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các nhân sự lãnh đạo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Theo đó, ông Nguyễn Trùng Khánh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Ông Hà Văn Siêu, ông Phạm Văn Thủy và ông Nguyễn Lê Phúc được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từ 1/7/2023. Ảnh: TITC

Theo Quyết định 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và trụ sở tại Hà Nội, tên tiếng Anh là Viet Nam National Authority of Tourism (VNAT).

Theo cơ cấu tổ chức mới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ có Cục trưởng, các Phó cục trưởng, 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về quy định chuyển tiếp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ đối với những đóng góp, kết quả công tác của các đồng chí, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Trong thời gian tới, dù mô hình tổ chức mới, nhưng công việc không có gì thay đổi.

Bộ trưởng đề nghị tập thể Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động, xây dựng môi trường đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, tập thể lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ quyết tâm đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2023.

Du thuyền 5 sao Hạ Long